هند: نام هند برگرفته از ایندو یا ایندوس و یا سندهو(سند) است.ایرانیان از لغت سیندهو،لغت هند را گرفته،با افزودن پسوند "ستان"به این کشور هندوستان می گویند.هند از زمان باستان کشوری متمدن و همیشه عجایب آن زبانزد همگان بوده است.تنوع جغرافیایی،جمعیت زیاد،تنوع قومی،مذهبی و زبانی ،ثروت هند و ... باعث شده آن را سرزمین عجایب بنامند.اروپایی ها در قرون وسطا سه هند می شناختند:حبشه و اطراف یمن،شمال افغانستان و قسمتی از آسیای مرکزی و خود سرزمین هند.آن ها در اوایل اکتشافات حتی تصور می کردند قاره ی امریکا،همان هند است.بعدها چون متوجه اشتباه خود شدند،آنجا را هند غربی نامیدند و هند اصلی را هند شرقی.در اواسط قرن 18م (1757م)استعمارگران انگلیسی توانستند گوی سبقت را از دیگران ربوده و خود به تنهایی صاحب هند شوند.انگلیسی ها هند را به دو شیوه اداره می کردند:قسمتی را خود مستقیما به عهده داشتند و قسمتی را به وسیله ی راجه ها اداره می کردند.آنان در ایام حضور خود به هر شکلی سعی در غارت ثروت های هند داشتند.آنان تعدادی از مردم هند را به عنوان نظامی استخدام کرده بودند که به آن ها سیپوی(سپاهی)می گفتند.انگلیسی ها به طرق گوناگون به ظلم و ستم بر هندی ها پرداخته،آنان را تحقیر می کردند.به همین دلیل مردم هند در ایام حضور انگلیسی ها بارها علیه آنان به مبارزه برخاستند.این اعتراضات مردمی حتی به گروه سپاهیان هم رسید و  در شورش سراسری سپاهیان در 1857م به اوج خود رسید. چون منشا شورش،از طرف سپاهیان بومی شرکت هند شرقی انگلیس بود،انگلیسی ها آن را شورش سپاهیان خوانده اند.

گروه های مختلف عامل اصلی بروز شورش سپاهیان را چه می دانند؟

- تحریکات روسیه .

-تعصبات مذهبی هندیان .

- غارتگری و چپاول اموال.

ملی گرایی هندیان.

شورشیان به چه طریقی توانستند نواحی مختلف هند را برای آغاز شورش آگاه کنند؟

با وجود تسلط انگلیسی ها بر هند،محرکین اصلی این واقعه در نهایت احتیاط نقشه ی عملیات خود را مخفی نگه داشته بودند تا بتوانند به موفقیت برسند و برای جلوگیری از آگاهی انگلیسی ها از هدفشان،از روش های بخصوصی جهت اطلاع هموطنان خویش استفاده می کردند.هندی ها از یک شیرینی استفاده می کردند و آن را با علامت هایی خاص تزیین کرده بودند و آن ها را در کشور پخش  می کردند و به این ترتیب زمان وقوع اعتراض را سازماندهی  می کردند.

علل اصلی بروز شورش چه بود؟

-تعرض و ظلم و ستم انگلیسی ها به بهانه های مختلف بر هندیان.

-اعتقاد مسلمانان و هندوها به اینکه در صدمین سال حضور

انگلیسی ها (1857) اقتدار آن ها تمام می شود.

-حرص و طمع کمپانی هند شرقی و ماموران آن در جمع کردن ثروت به هر روشی.

-تغییرات بی احتیاطانه در قوانین مملکت.

-خلع ید حکمرانان محلی و قطع حقوق آنان و حقیر شمردن نجبا و اشراف هندی.

-ضبط اراضی حاصلخیز هندوستان به وسیله ی عمال انگلیس.

-رفتار نامناسب لرد دالهوزی (فرمانفرمای هند).

-تحقیر مسلمانان و هندوها از سوی مسیحیان.

-موضوع فشنگ های کاغذی که شایعه شده بود در ساخت   آن ها از چربی گاو و خوک(گاو برای هندیان مقدس و خوک در نزد مسلمانان نجس) استفاده شده است و نظامیان برای استفاده از آن ها باید با دندان کاغذ آن را پاره می کردند.

نارضایتی هندی ها از حضور بیگانگان در کشورشان.

شورش چگونه و از کجا آغاز شد و به کجا انجامید؟

ظاهرا جهت شروع قیام زمان مشخصی انتخاب شده بود.اما بعضی از هنگ های سربازان هندی در پادگان میروت کمی زودتر دست به کار شدند و در 10مه1857م شورش را آغاز کردند. گروهی از سربازان از بکار بردن فشنگ های کاغذی خودداری کردند.به همین علت به اقامت طولانی در زندان محکوم شدند.این مجازات موجب اعتراض همقطاران آن ها شد.شورشیان توانستند به دفعات نیروهای انگلیسی را شکست دهند و مناطقی وسیع از هند را تصرف نمایند.آنان حتی دهلی را نیز متصرف شدند.انگلیسی ها مجبور شدند نیروهای خود را از مناطق مختلف به میدان جنگ آورند.آنان سرانجام توانستند دهلی را از شورشیان پس گیرند.پس از دهلی،انگلیسی ها شهرهای دیگر را نیز یکی پس از دیگری به اختیار خود درآوردند .  این جنبش سرانجام بعد از یک سال و نیم و پس از صرف هزینه ی بسیار توسط انگلیسی ها سرکوب شد.

رفتار انگلیسی ها با شورشیان چگونه بود؟

انگلیسی ها برای انتقام از شورشیان به انواع شکنجه ها دست زدند.آنان برای ساکت کردن شورشیان،اسرای آنان را به توپ بسته،قطعه قطعه کردند و با کشتارهای بی رحمانه ی خود حکومت ترس و وحشت برقرار ساختند.بسیاری از شورشیان را تیرباران کردند و هزاران نفر را به درختان کنار جاده ها به دار آویختند.دهکده ها ویران شدند.سربازان انگلیسی با وحشی گری و بی رحمی و قساوت با معترضان برخورد کردند.در فتح دهلی اگر انگلیسی ها در خانه ی هر کسی شیء فرنگی پیدا می کردند ، صاحب خانه جزء یاغیان به حساب می آمد و به قتل می رسید.آخرین پادشاه گورکانی هند تسلیم انگلیسی ها شد به شرطی که او را نکشند اما دو پسر او و نوه اش به وسیله افسر انگلیسی-هودسن-کشته شدند.در این جنبش هندی،تعداد کشته شدگان حدود یکصد هزار نفر تخمین زده شده است.

علل شکست شورش و ضعف های آن چه بود؟

-بعضی از شورشیان خواستار استقلال هند از نوع فئودالی سابق آن و حضور امپراتور مطلق العنان در راس حکومت بودند.

-بسیاری از شورشیان هدف آگاهانه ای دنبال نمی کردند و فقط به علت حضور مالکان در شورش شرکت کرده بودند.

-حمایت سیک ها از انگلیسی ها به علت دشمنی آنان با هندوها و مسلمانان.

-رهبری نامناسب.

-عدم سازماندهی مناسب نیروهای شورشی و تجهیزات.

-اختلافات سران شورشی با هم.

-بسیاری از شورشیان به دنبال اهداف آرمانی و ملی نبودند فقط از سر کینه ای که از انگلیسی ها داشتند و آنان را عامل فقر و بدبختی خود می دانستند،در شورش شرکت کرده بودند.

-حمایت برخی از حکومت های محلی هند از انگلیسی ها در تامین سرباز و آذوقه آن ها.

شورش سپاهیان چه پیامدها و تاثیراتی به دنبال داشت؟

شورش هند اگرچه سرکوب شد،اما به عقیده ی بسیاری نقطه ی شروع نهضت استقلال هند بود.این شورش تاثیراتی عمده در رویدادهای سیاسی،حوادث نظامی و دگرگونی های اقتصادی داشته است و از عوامل موثر در تعیین سیاست های خارجی انگلیسی ها و آغاز سلسله ای از اصلاحات عمده در ساختار اجرایی هندبود:

-پایان یافتن سلسله ی مغولان کبیر در هند.

-انتقال اداره ی دولت هند از کمپانی هند شرقی به دربار انگلستان و انضمام هند به امپراتوری انگلستان.

-پایان اقتدار مسلمانان در هند.

-ایجاد وزارتخانه ی مخصوص اداره ی هند در کابینه ی انگلستان.

- ایجاد مقام نایب السلطنه به جای فرماندار کل برای اداره ی هند.

-بازسازی ساختار مالی هند به شکل نوین.

-انتقال اداره ی نیروهای تحت فرمان کمپانی هند شرقی به ارتش امپراتوری انگلستان.

-استقلال بسیاری از راجه ها و عمال هندی در اداره ی هند.

-ناتمام ماندن بسیاری از اصلاحات تحمیلی انگلستان بر جامعه ی هند.

-کاهش سخت گیری های مذهبی ،مالی و .... در هند.

-آغاز سیاست مشاوره با هندی ها.

-آگاهی انگلیسی ها از نیاز به بازسازی تشکیلات اداره ی.

 

تهیه کننده:قدرت راستین

                                                  سرگروه آموزشی درس تاریخ شهرستان ثلاث باباجانی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 دی 1389    | توسط: قدرت راستین    |    |
نظرات()